Partners

Gemeentebewegers 

De wereld is een sneltrein en veel gemeenten nog een boemeltje. Er is beweging nodig zodat gemeenten hun waarde kunnen blijven toevoegen aan de samenleving. Gemeentebewegers ondersteunen ambitieuze gemeenten die willen meebewegen met de huidige tijdgeest, om de beweging naar een ‘eigentijdse’ organisatie, in gang te zetten.

Broosz

Broosz ondersteunt en werkt met organisaties in het publieke domein die een stap willen zetten in nieuw (Rijnlands) organiseren. Anders organiseren vraagt om een andere blik op het werk, op samenwerken met collega’s, gemeentelijke domeinen en burgers en om anders om te gaan met leren en verantwoorden. Broosz organiseert in co-creatie betekenisgevingsprocessen om deze beweging aan te jagen en al werkenderweg, gestalte te geven.

Top Team Werk

TopTeamWerk coacht organisaties, teams en leidinggevenden om hun (verander)doelstellingen te behalen. Centraal in onze aanpak staat het denken in systemen: het kijken naar de onderlinge interacties en de wijze waarop men elkaar beïnvloedt. TopTeamWerk helpt je om belemmeringen op te heffen en bevorderende elementen te versterken. Na het gezamenlijk doorlopen van een traject heb je als leidinggevende, team of organisatie de benodigde kennis en vaardigheden om zelfstandig de gewenste verandering door te zetten.

3P&K

3P&K ondersteunt veranderprocessen binnen organisaties in de publieke sector. Wij specialiseren ons in dialogisch organiseren en gebruiken de dialoog en meervoudig kijken om onze opdrachtgevers te ondersteunen. Wij doen dat in verschillende rollen voor opdrachtgevers als organisatieadviseur, verandermanager, facilitator, trainer, managementcoach en spreker.

Studio Spaak

Op zoek naar iets grappigs met inhoud voor jouw organisatie? Iets dat aanzet tot zelfreflectie? Iets dat humor brengt in tijden van verandering? Dan zit je bij Studio Spaak goed. Studio Spaak maakt theaterprogramma’s met blijvende gevolgen. en biedt dit aan in de vorm van shows, workshops en dagprogramma’s.