Klantervaringen

Beweging

Voor Elkaar haal je erbij als je echt beweging wil creëren in je organisatie. Hij is een type ‘consigliere’ – in de goede zin – waarmee je in vertrouwen aan een nieuwe organisatie wil werken. Sterk als klankbord, maar ook creatief in nieuwe vormen van werken en het bedenken van interventies. Daarmee heeft hij mij ook als adviseur bijgestaan. Werken met Ingmar betekent snelheid, niet lullen maar poetsen, scherp op de inhoud, maar vooral ook fijn samenwerken. (Directeur Financiën bij Gemeente)

Initiatief

Bureau Voor Elkaar werkt vooruit en voegt daad bij het woord. Meest recente voorbeeld is het hele implementatietraject: maandag erover gesproken, dinsdagmiddag ligt er een opzet, kernachtig samengevat en gericht op het snel tot besluitvorming brengen in het MT. (opdrachtgever bij G4 Gemeente)

Ik ken weinig mensen die ik eerder aan het woord initiatief zou hangen dan jij. Jij neemt veel initiatieven. Je initiatieven zijn vaak vernieuwend en/of patroon doorbrekend en geven nieuw perspectief (collega intern ontwikkelteam )

Op zoek naar kwaliteiten

… loopt voorop in de verandering en steekt met  enthousiasme mensen aan om spannende stappen te zetten. Hij gaat echt op zoek naar de kwaliteiten in de mensen om hem heen, die hem helpen het doel te bereiken.  Samen kun je namelijk meer bereiken. En volgens hem, zijn die kwaliteiten altijd wel aanwezig. (directeur  waterschap)

Antenne voor onder- en bovenstroom

In reflecties op sessies laat je zien dat je zowel de onderstroom als ook de feitelijke informatie registreert en verwerkt in ‘wat zouden we nu moeten doen’. Je hebt daar een hele goede antenna voor, ook omdat je goed luistert. Je kunt vaak letterlijk de gesproken teksten herhalen. ( Directeur bij G4 Gemeente)

Stap voor stap bouwen

Stap voor stap bouw je samen aan de organisatie. Zodat die organisatie van de toekomst direct al dichterbij komt.  Voor Elkaar heeft een speelsheid en creativiteit die je niet vaak ziet en creëert leer- en ontwikkelplekken voor anderen, zodat de energie kan gaan stromen (opdrachtgever leiderschapstraject Waterschap)

Keep It Simple Stupid

.. kan complexe vraagstukken snel analyseren en eenvoudig maken voor de ander. Je weet de juiste werkvormen daarbij te vinden. Je weet ook heel goed juiste theorie aan juiste problemen te verbinden. Dat zit ‘voor’ in je hoofd. Vind ik knap. Je neemt mensen daarbij ook heel goed mee. ( collega bij gemeentelijk programma)